Koera jaoks oleme koeradKoerale on iidsetest aegadest alates omistatud inimlikke jooni. Juutide kahe tuhande aasta vanune Talmud näiteks pajatab loo lambakarjuse koerast, kes oma janus peremehe eest joob ära joogi, mis vee asemel osutus mürgiks. Tegelikkuses aga koer, kes on saanud maiuspala pärast varese minema ajamist, teeb seda ikka ja jälle.

Tema jaoks on maailm ratsionaalne paik. Tegevus põhjustab tagajärje, ja kui see on meeldiv, tuleb tegevust korrata. Loomad kalduvadki tegema asju samal moel ikka ja jälle, kui nad vaid on nii õppinud tegema.

Koer naerab endale küpsiseid

Koerad pakuvad suurepärast näidet targast käitumisest. Kas on nad intelligentsed või saavad tõesti asjadest aru? Teaduskirjanik Stephen Budiansky väidab oma raamatus "Kui lõvi suudaks rääkida", et tegelikult on isegi koerte kõige keerulisem ja esmapilgul taibukas käitumine seletatav lihtsalt sündmusi seondava õppimise kaudu. See väide ei ütle, et koertel pole teadvustatud teadmist, kuid hoiatab meid, et me ei paneks nende pähe omaenda mõtteid. Kui koer on vaibale määrinud oma toitu, siis võtab ta äärmiselt alandliku poosi.

Kuid ekslik on arvata, et koer tunneb end süüdi. Koer lihtsalt on treenitud sel moel, et mustamisele järgneb karistus. Koer teab, et tema tekitatud mustus pluss inimene ruumis tähendab talle häda. Sotsiaalse loomana oskab koer karjas kõrgemas staatuses oleva isendi ees lömitada. Kas on see süütunne või pelgalt rahusobitus? Koerad on isegi võimelised ebausklikult käituma.

John Holmes kirjeldab oma raamatus "Talumehe koer", kuidas üks ta koeri põrkas kunagi avatud väraval suure hoo pealt kokku teise koeraga. Pärast seda ei läinud ta värava lähedalegi, kui ligiduses viibis mõni teine koer. Nii nagu mees anekdoodist, kes iga päev puistab enda ümber puruks rebitud paberitükke, sest need hoiavad tiigrid eemale, täidavad ka koerad teatud rituaale, et üht või teist kunagi neid tabanud häda eemal hoida. Metsikud koerad ei ava oma suud ega näita oma hambaid, kui neid ei ähvardata.

Kodukoerad teevad seda aga alatasa, kui peremehega sõbralikult suhtlevad. Üks seletus on, et nad imiteerivad meie endi käitumist. Kuid loomade puhul on täheldatud, et imiteerimine on üldjuhul negatiivne. Koer ei soorita mingit katset kiiremini, kui näeb meid seda ees tegemas. Siin on seletus palju lihtsam. Teadlikult või alateadlikult premeerime me koera tähelepanuga, kui ta naeratab. Ja miks ta siis ei peaks ka edaspidi naeratama, kui see talle silitusi või isegi küpsiseid toob.

Valevorst tahab vorsti

Koer tundub nii arukas lihtsalt sellepärast, et tema tegevus ja vastutegevus põhineb paljuski meie enda käitumisel. Koer, kes läheb ja seisab panipaiga ukse taga, kus hoitakse ta kaelarihma, kui ta tahab minna õue, teeb seda, kuna me oskame seda signaali lugeda ja tavaliselt ka käitume tema ootuste kohaselt. Sama lugu on meie arvamusega, et koerad oskavad valetada.

Kui koer haugub, nähes teie majale lähenevat võõrast autot, ent ühel heal päeval lähete haukumise peale välja ja näete, et koeral on vaid mingi kepijupp suus, aga ei mingit autot, siis võite vabalt arvata, et teie koer valetas. Muidugi, kui peate oma koera haukumist võõra auto peale haukumiseks, siis ta valetab. Tegelikult aga koer taipas, et tema haukumise peale alati keegi majast välja tuleb ja talle tähelepanu pöörab. Nii et ei mingit valetamist. Või õieti samal kombel nagu ühes juudi anekdoodis. Kaks juuti kohtuvad raudteejaamas. Üks küsib teiselt, et kuhu sa, Finkelstein, sõidad. "Minski," kõleb vastu. Pärast pikka vaikust teeb küsija kokkuvõtte: "Kui sa ütled, et lähed Minski, siis sa tahad, et mina arvaks, et sa lähed Pinski. Kuid ma ju tean, et sa lähed Minski. Miks sa siis mulle valetad?" Koera tarkus peitub karjas.

Mis meid koerte juures kõige enam hämmastab, on nende sõnakuulelikkus. Koer on meie arvates tark, kui ta teeb seda, mida meie tahame. Kuid tegelikult on paljud sõnakuulmatud koerad sama targad kui sõnakuulelikud koerad. Minu rotveiler kuuletub üsna kenasti käsklusele "Siia!", kui ta on läheduses. Kui aga pääseb aiast välja ning kõmbib kaugemale, võib teda tulutult kohale hüüda. Koera loogika on lihtne: tule, kui sind kutsutakse, välja arvatud juhul, kui oled kaugel eemal ning vahetud hüved kutse eiramise eest on suuremad kui hüved kuuletumise eest. Taibukate ja juhmide koerte vaheline erinevus on vaid erinevate temperamentide erinevus. Koerad, kes ilmutavad dominantset käitumist, pole õpetatavad, sest nad seisavad autoriteedile vastu. Kuna aga enamik koeri on õpetatavad, näitab see, et nad on suuresti sotsiaalsed loomad.

Koer pole tegelikult lambast targem. Ka lambad tunnevad üksteist ära näo järgi, ka lambad on karjaloomad ning sestap kuuletuvad lambakoera märkidele. Me vaid ei õpeta lambaid välja nagu koeri - täitma oma käske, sest tahame nad lõppude lõpuks ära süüa, ning siis jääks hing kripeldama. Kuna loomad ei suhtle nii, nagu suhtleme meie, on meil väga raske mõista koerte ja ka teistegi loomade käitumist. Et me lisaks vaatame maailmale enesekeskselt, teeb koerte mõistmise veelgi raskemaks. Kuid me võime end lohutada, et vähemasti selles osas oleme koertega võrdsed - ka nemad on enesekesksed. Meie mõtleme vahel, et koer on inimene. Kuid koer mõtleb ikka ja alati, et meie oleme koerad. Nad nuusutavad meid nii nagu teisi koeri, sirutavad oma esijalad välja, kui tahavad meiega mängida ja alluvad meile, nii nagu alluvad karja liidrile. Oleme oma lemmikkoera jaoks lihtsalt üks suur ja tubli ning võimuahne koer.

Koeraelu on kestnud väga kaua Inimeste matmispaikadest leitud koerajäänused viisid teadlased arvamusele, et koer kodustati ajal, mil meie küttidest ja korilastest esivanemad hakkasid põldu pidama. See juhtus umbes 14 000 aastat tagasi. Vaid pärast seda kodustati kitsed, lambad ja veised. Ent kolme aasta eest seadsid California ülikooli teadlased selle arvamuse kahtluse alla. Nad võrdlesid 67 koeratõu mitokondrite DNAd huntide, shaakalite ning koiottide omaga.

Avastati vähemalt neli erinevat liini huntidest koerteni, mis näitab, et koeri kodustati edukalt vähemalt neljal korral. Tõeliseks üllatuseks tuli aga erinevate tõugude vaheline suur geneetiline variatsioon. See näitab, et koerad kodustati palju varem kui 14 000 aastat tagasi. Teades kiirust, millega DNA järjestused muutuvad, hinnati, et koerad eraldusid huntidest umbes 135 000 aastat tagasi. Kui see vastab tõele, kodustati koerad samal ajal, mil inimliik välja arenes. Ning mitte just palju hiljem, kui meie eellased kõnelema hakkasid. Sellepärast on mõned teadlased hakanud arvama, et inimene ja koer on oma evolutsiooni käigus omandanud ühiseid mõttemalle. Budapestis töötav loomade käitumise uurija Eötvös Cshaacutenyi kinnitab, et koerad on huvitatud inimmõistuse emotsionaalsest sisust ning on võimelised omandama inimese ehitatud ühiskondlikes struktuurides sobilikku käitumist.

Koerad ja nende omanikud on emotsionaalselt seotud ja tõuaretus valis välja sellised isendid, kes inimtundeid mitte ainult et taluvad, vaid ka haistavad. Paljud inimesed arvavad, et koduloomad on rumalamad kui nende looduses elavad sugulased. Sel arvamusel on ka oma alus. Nii näiteks ei suuda koerad üksteiselt ära õppida keeruka sulustusega ukse avamist, samal ajal kui huntidele on see naljaasi. Koertel ongi pisem aju kui huntidel. Eriti väikesed on nägemise ja haistmisega seonduvad aju- osad. Kuid siin ei pruugi süü olla kodustamisel. Väike aasia hunt, üks koera eellasi, ei hiilga samuti aju suuruse poolest. Mida tugevam on side koera ja omaniku vahel, seda tõenäolisemalt käitub lemmikloomake sõltuval moel. Samas võib seda käitumisviisi vabalt pidada ka karjakäitumiseks.

Omamoodi huvitav oleks teada saada, kuidas ja mil moel saab koer aru meie kõnest. Kindel on see, et koer tabab intonatsiooni. Kuid kui ütelda talle: "Tead, Pontu, see, et sa tassid mu toasussid alati kapi alla, ei meeldi mulle sugugi, ära seda tee, Pontu, muidu saad kere peale!" kõlab see koera jaoks tõenäoliselt nagu "Plaa, Pontu, plaa, plaa, plaa, plaa, plaa, plaa, plaa, plaa, Pontu, plaa, plaa." Oluline on aga hääletoon ja helitugevus. Ungarlased arvavad siiski, et koerad mõistavad umbes 40 väljendit. Kuid koerte arusaamine on meie omast erinev. Meie kasutame sõnu kui sümboleid, nemad aga kui signaale.

Autor: Tiit Kändler

Märksõnad:

Tagasi