(4 hinnet, keskmine hinne 4.75)

Koerte intelligentsus

Koerte intelligentsus
Autor Stanley Coren
Inglise keelest tõlkinud Maarja Kreek
360 lk
Kirjastus Tänapäev

Milline koer on intelligentne? Kas see, kes rotikarjale kallale kargab ja need maha murrab (nagu teevad suure tõenäosusega terjerid), või see, kes neid kohe karjatama hakkab (nagu teevad suure tõenäosusega collie’d)? Tegelikult ei ütle muidugi ükski “koerainimene”, et eri tõud erineksid oluliselt oma intelligentsuse poolest, vaid kõneleb ühtede tõugude väärtustest ja teiste piirangutest.

“Samal ajal, kui üritasin selgitada, et ükski tõug ei ole loodud väärtuse või eesmärgita, rõhutasin ka, et mitte kõik koeratõud pole võrdsed oma tarkuselt ja vaimsetelt oskustelt,” ütleb Stanley Coren, psühholoogiaprofessor ja filosoofiadoktor oma raamatule saateks.

Raamatus “Koerte intelligentsus” uuritaksegi, kuidas koeratõud oma võimetelt ja käitumiselt erinevad. Kirjeldades koerte intelligentsuse tüüpe, annab autor ka põhjaliku ülevaate sellest, kuidas on teadlased koerte mõistust vaadelnud ning kuidas on inimesed koertesse eri aegadel suhtunud. Coren on väga põhjalik, alustades koerte päritolu uurimisest – see aitab meil mõista, mis on kujundanud ühe või teise tõu omadused.

Võib tunduda üllatav, kuid intelligentsemad koerad vajavad vähem tarkadest tõugudest isegi rohkem algõpetust, sest nemad kipuvad peremehel koolitamata lihtsalt üle pea kasvama. Näiteks kirjeldab autor tüüpviga, mida peremees koerale käsklust andes teeb: “Tule siia, istu maha!” ajab intelligentse koera segadusse, sest loom loeb siit välja kolm ülesannet (tulla, istuda, lamada), mida korraga täita pole võimalik. Niisiis hoiatabki autor raskuste eest, millega tuleb kokku puutuda intelligentse koera omanikul, ja küsib: kas on mõistlik tahta endast targemat koera?

Raamatust leiab ohtralt nõuandeid koerte vaimsete võimete arendamiseks n-ö kodustes tingimustes ning teste, mille abil saate määrata oma koera isiksusetüübi ning hinnata tema arukust. Siit leiame ka kuulsad vastuolulised pingeread ja hinnangud rohkema kui saja tõu kuulekusele, intelligentsusele ja valmisolekule täita eriülesandeid. Nende pingeridade koostamises, nagu ka nõuannete ja järelduste tarvis, on autor toetunud rohkem kui 200 USA ja Kanada koerte kuulekusvõistluste kohtuniku ja koolitaja kogemustele.

Selles raamatus on palju infot, aga vastust küsimusele “Missugune tõug on kõige lollim maailmas?” pole siit mõtet otsida. Sest sellist pole olemas.
Märksõnad:

Tagasi