Koolitus - Kohaleminek ja seismineKui koer on omandanud käsklused siia ja lama võib hakata õpetama kohale minekut.

Kohale minek näeb välja järgmiselt. Koer pannakse lamama ja peremees eemaldub kuni 50m koerast. Käsklusega siia kutsub peremees koera enda juurde. Võtab koera kõrvale istuma ja käsklusega edasi-koht saadab koera algpunkti tagasi. Koer jookseb oma kohale ja heidab lamama.

KOOLITUS ALGAB JÄRGNEVALT

Koer lamab, peremees liigub koera ette - hoides kinni jalutusrihmast ja kutsub koera. Kui koer tuleb peremehe kõrvale annab ta range häälega käskluse edasi-koht. Siis tõmbab teravalt rihmast ja viib koera tagasi kohale ja paneb lamama. Kui koer viivitab korratakse käsku ja sundust. Kui märgatakse, et koer hakkas mõistma mida nõutakse, siis teda enam ei saadeta lõpuni vaid jäädakse paar sammu tahapoole ja lastakse koeral üksi oma kohale minna.

NB! Tagasi oma kohale minekut peab harjutama palju, et see hakkaks rahuldavalt sujuma! On tarvis veel meeles pidada, et kohale minekut harjutades pole tarvis koera pidevalt kohalt ära enda juurde kutsuda, vaid võib lasta koeral hetkeks lamada, siis üles tulla, koos koeraga eemalduda ja seejärel saata koer oma kohale.

Kohale minekut saab õpetada ka kahe pika jalutusrihmaga. Ühe rihmatõmbega suunatakse koer peremehe poole liikuma ja teiseltpoolt(abistaja-treener) - vastassuunalise tõmbega kohale minema. Selliselt õpetades õpib koer harjutuse ruttu selgeks, kui peab hästi oskama rihmasid kasutada.(Olen tähele pannud, et koerad kellel kodus on oma kindel koht, kus rahus olla saab, õpivad kohale saatmise elemendi kiirelt ära, sest neile antakse kodus tihti käsklust koht, et suunata koer inimeste jalust eemale! Samas paljud koerad, kes peremehega kahekesi olles sooritavad kohale saatmise hästi ei tee seda treeningtunnis teiste koerte juuresolekul. Nad lihtsalt ei taha peremehe juurest eemalduda.

Abiks võib võtta maiuse, mis peidetakse kohamärgi =kott sisse, seejärel suunatakse koer koti poole ja koer, tundes juba isuäratavat lõhna, sööstab koti poole ja hakkab seda sealt välja õngitsema, mispeale teie annate käsu lama.Käsklustest võib kasutada nii edasi kui koht. Viimane on siiski eelistatum, sest koer peab ju minema mingi eseme juurde.)

Käsklus seisa

Seismist kasutatakse kõigepealt siis, kui koer on lahtiselt ja auto läheneb(auto puhul kasutavad paljud käsklust lama). Andes käskluse "seisa" ongi olukord kõrvaldatud.

KOOLITUS ALGAB JÄRGNEVALT

Koer käib peremehe kõrval, talle antakse käsklus "seisa" ja samal ajal takistatakse ta edasi liikumist vasaku käega rihmast tõmmates. Parema jalaga astutakse pool sammu koera ette ja samaaegselt parem käsi viiakse koonu ette liikumise takistamiseks (parema käega võib anda ka maiust). Kui koer üritab istuda, siis selle takistamiseks asetatakse parem käsi kõhu alla(võib ka jalaga takistada) (seda küll ainult suurte koerte puhul). Koeral lastakse seista natuke aega (u. 10-20 sek.) ja korratakse harjutust.

Alguses õpetatakse koera seisma ühes ja samas kohas, et ta õpiks mõistma käsu õiget mõtet. Kui koer hakkab aeglustama hoogu seismispaigale lähenedes võib järgnevad harjutused sooritada erinevates kohtades. Kui koer seisab rahulikult võib harjutust muuta raskemaks, esiteks liikuda ümber koera siis pikendada kaugust koerast.

Võistlustel peab koer käskluse "seisa" peale jääma koheselt paigale, samal ajal peremees jätkab liikumist, eemaldudes 10-20m koerast.

(Muidugi erineb siinne käsklus näituse seisaku käsklusest, kuid koer, kes on eelnevalt näitusteks harjutanud seisakut saab ka kuulekuse "seisaga" suurepäraselt hakkama!)

Autor Anu Oks

Märksõnad:

Tagasi