Eesti Kennelliit (EKL) on Rahvusvahelise Künoloogilise Föderatsiooni (Fédération Cynologique Internationale – FCI) täisliige. FCI koondab enam kui 80 riigi kennelliite. Kõik need kennelliidud tunnustavad üksteise tõuraamatuid (ja nende lisasid) ning lähtuvad koera ühe maa tõuraamatust teise maa tõuraamatusse üleviimisel ühtsetest reeglitest.

Tõuraamat on andmebaas, kuhu kantakse tõukoera sugupuu ning tema ja ta eellaste tšempionitiitlid ja töökatsete tulemused ning terviseuuringuid.

Esimest koera otsivale inimesele võib sobiva koera leidmine välismaalt ja Eestisse toomine olla keerukas. Lisaprobleeme võib tekitada ka keelebarjäär. Kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et koera ostuhinnale lisandub veel tema Eestisse toomise kulu.

Olles leidnud endale välismaalt meelepärase kasvataja ja pesakonna tuleks kontrollida, kas ja millise registreerimistunnistuse koer endaga kaasa saab.

Kutsikate tõuraamatusse kandmise süsteemid võib laias laastus jagada kaheks: neist esimese puhul väljastatakse tõuraamatusse kandmisel kutsikale alguses esmane registreerimistunnistus (rahvasuus tuntud ka kui „kutsikakaart”) ning teise puhul koheselt registreerimistunnistus, mis on (rohkem või vähem) tunnustatud kõigi teiste FCI süsteemi kuuluvate kennelorganisatsioonide poolt.
Peamine erinevus „kutsikakaardi” ning registreerimistunnistuse vahel seisneb koeraga näitustel ja võistlustel osalemise võimalustes. Registreerimistunnistusega koera on võimalik registreerida kõigile FCI süsteemi kuuluvate organisatsioonide üritustele, „kutsikakaardiga” koer saab üldjuhul osaleda vaid kaardi väljastanud maal korraldatavatel ametlikel kennelüritustel.

Sammuke edasi tavalisest registreerimistunnistusest on „väljaveo” registreerimistunnistus ehk Export Pedigree. Kui tavalist registreerimistunnistust saab kasutada vaid koera näitustele-võistlustele-katsetele registreerimisel, siis Export Pedigree alusel saab koera kanda teise FCI liikmesorganisatsiooni tõuraamatusse. See on sageli koera uuel kodumaal ametlike terviseuuringute tegemise ja/või koera aretuses kasutamise eeltingimuseks.

Juhul, kui saate kutsikaga kaasa „kutsikakaardi”, oleks mõttekas müüjaga kokku leppida ka Export Pedigree saamise võimaluses. Üldjuhul lisanduvad kutsika hinnale sellisel juhul ka Export Pedigree väljastamisega seotud kulud. EKL tõuraamatusse saab kanda vaid koeri, kellele on Export Pedigree väljastanud FCI poolt tunnustatud kennelorganisatsioon.

Pettuste vältimiseks oleks mõttekas enne kutsikale järele minemist kontrollida, milline vastava maa Export Pedigree välja näeb (enamus näidiseid on olemas EKL büroos). Registrisse kandmiseks tuleb Export Pedigree ning vajadusel ka ostu-müügi leping toimetada EKL büroosse (Tuisu 2A, Tallinn). Lisainfot saab EKL büroost.

Viimasel ajal võib üha tihedamalt kuulutusteportaalidest leida kuulutusi, kus vigases eesti keeles müüakse odavalt või isegi antakse ära tõukoerte kutsikaid. Kuulutusele vastates selgub, et ostjalt eeldatakse transpordikulude tasumist. Tegemist on nn „Nigeeria stiilis kirjadega”, milles heausklik ostja jääb tehingu lõpptulemusel ilma nii kutsikast kui ka tema transpordikulude katteks saadetud rahast.

Allikas: Eesti Elu

 

Märksõnad:

Tagasi